Το μουσείο

Το μουσείο των Μυκηνών

Πριν προχωρήσεις στο πρόγραμμα

μάθε για τη ζωή των Μυκηναίων εδώ

Το

εκπαιδευτικό πρόγραμμα

 

Γενικοί στόχοι

                                                                                                                                                                                                                                      ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011